Primjena analitičkoga hijerarhijskog procesa u planiranju aktivnosti i projekata usluga računskog centra
Primjena analitičkoga hijerarhijskog procesa u planiranju aktivnosti i projekata usluga računskog centra
Bruna Földing
U ovome radu istražena je mogućnost primjene višekriterijske matematičke AHP (eng. Analytic hierarchy process, Analitički hijerarhijski proces) metode za potrebe odlučivanja o izboru iskoraka koje će tvrtka planirati u godišnjem planu rada. Uspostavljenim AHP modelom rangirani su iskoraci radi određivanja razina praćenja iskoraka. Razine praćenja određuju prioritete kojima se osigurava izvedba iskoraka u skladu s raspoloživim resursima i značaju kojim doprinose zajednici ili...