Otkrivanje moguće zlouporabe u informacijskim sustavima temeljeno na odstupanjima u vremenskim grafovima
Otkrivanje moguće zlouporabe u informacijskim sustavima temeljeno na odstupanjima u vremenskim grafovima
Ognjen Orel
U složenom informacijskom sustavu u kojem korisnici imaju različite uloge, putem kojih su im dodijeljene različite ovlasti, moguće su složene zlouporabe pri kojima nitko od korisnika ne prekoračuje svoje ovlasti, no zajedničkim djelovanjem mogu prouzročiti štetu ili steći korist. Ovakav oblik unutarnjih prijetnji sustavima, u kojima organizirano sudjeluje veći broj autoriziranih korisnika koji ne prekoračuju dodijeljene im ovlasti, nije dovoljno istražen. U ovom radu je...
Uloga društvenih mreža u predstavljanju hrvatskih visokoškolskih ustanova
Uloga društvenih mreža u predstavljanju hrvatskih visokoškolskih ustanova
Kruno Golubić
Cilj ovog rada bio je prikupljanje podataka o zastupljenosti hrvatskih visokoškolskih ustanova na društvenim mrežama zajedno s analizom sadržaja koje ustanove objavljuju kako bi se na osnovi prikupljenih podataka definirale smjernice za izradu komunikacijske strategije i ostvarivanje prisutnosti visokoškolskih ustanova na društvenim mrežama. Podaci o prisutnosti na društvenim mrežama prikupljani su tijekom akademske godine 2013/14. Od Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta...
Utjecaj informacijskih sustava za podršku odlučivanju na uspješnost poslovanja poduzeća
Utjecaj informacijskih sustava za podršku odlučivanju na uspješnost poslovanja poduzeća
Milena Mrkonjić
Osnovni cilj ovog rada je ukazati na utjecaj primjene informacijskih sustava za podršku poslovnom odlučivanju na uspješnost poslovanja poduzeća. Menadžment poduzeća koji želi uspješno poslovati treba brzo i adekvatno reagirati ako želi da poduzeće zadrži i osvoji postojeću poziciju na tržištu. Stoga treba osvijestiti činjenicu da poslovno odlučivanje danas nije moguće bez primjene suvremene informacijske tehnologije, odnosno suvremenih informacijskih sustava za podršku...