Dabar

Subscribe to Dabar feed
Updated: 2 hours 13 min ago

Započeo razvoj novih digitalnih objekata

Fri, 09/08/2017 - 13:18

Sukladno planu razvoja Dabra, tim Dabra je započeo razvoj triju novih digitalnih objekata - rad u zborniku (konferencijski rad), poglavlje u knjizi i umjetnički audio ocjenski rad.

Digitalni objekti rad u zborniku i poglavlje u knjizi razvijaju se sukladno Specifikaciji Radne skupine za opis znanstvenih i srodnih radova, kontrolirane rječnike i identifikatore, koja je objavljena na stranicama Dabra, a specifikacija digitalnog objekta umjetnički audio ocjenski rad, koju definira Radna skupina za opis slikovne, audio i video građe, kontrolirane rječnike i identifikatore, još je u izradi.

Proces razvoja odvijat će se paralelno te obuhvaća uspostavljanje podrške za pohranjivanje i samoarhiviranje navedenih digitalnih objekata. Prva inačica za testiranje unosa digitalnog objekta rad u zborniku previđena je za listopad, dok se inačica za testiranje digitalnog objekta poglavlje u knjizi i umjetnički audio ocjenski rad očekuje u studenom ove godine.

Tags: dabarrad u zbornikupoglavlje u knjizirazvoj

Uključivanje repozitorija u OpenDOAR i OpenAIRE

Mon, 07/31/2017 - 08:00

Tim Dabra je, u suradnji s Radnom skupinom za interoperabilnost, tijekom srpnja prijavio 35 repozitorija u OpenDOAR i 9 repozitorija u OpenAIRE. Primarni cilj uključivanja u OpenDOAR i OpenAIRE je povećanje vidljivosti ustanova, njihovih repozitorija te sadržaja repozitorija.

Prijave su odrađene temeljem povratnih informacija dobivenih od osoba odgovornih za uspostavu i održavanje repozitorija. S prijavama repozitorija koji nemaju ili imaju jako mali udio radova u otvorenom pristupu će se pričekati s obzirom da su otvoreno dostupni sadržaji jedan od kriterija po kojima OpenDOAR validira prijave. Preduvjet za prijavu u OpenAIRE je uspješna registracija u OpenDOAR-u.

Očekujemo da će prijave biti obrađene tijekom kolovoza. 

Više o važnosti i razlozima prijave repozitorija u Direktorij repozitorija s otvorenim pristupom (OpenDOAR) i Europsku znanstveno-istraživačku infrastrukturu za otvoreni pristup (OpenAIRE) možete pročitati na stranici https://dabar.srce.hr/interoperabilnost.

Tags: interoperabilnostopenaireopendoaropen access

Unaprijeđeno samoarhiviranje i upravljanje objektima

Tue, 07/25/2017 - 12:40

Samoarhiviranje je jedna od komponenti sustava Dabar koja studentima i djelatnicima ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućuje pohranu svih do sada podržanih vrsta objekata u repozitorij matične ustanove. Objekti se potom šalju uredniku koji bira hoće li ih objaviti ili vratiti autoru na doradu. U nastavku izdvajamo najznačajnije promjene koje su od danas dio sustava:

  • Razvijena je podrška za samoarhiviranje radova objavljenih u časopisu i umjetničkih ocjenskih radova - fotografija. Samoarhiviranje je moguće uključiti kroz postavke repozitorija nakon što zatražite aktiviranje podrške za pohranu željene vrste objekta putem dabar@srce.hr.
  • Novi način objave objekata zahtjeva dodatnu akciju urednika nakon pohrane bez obzira na to tko ga je unio! Za objavu urednik mora promijeniti status u "Objavljen".

Promjene su implementirane prema specifikaciji nastaloj kroz suradnju radnih skupina:

  • RS za opis znanstvenih i srodnih radova, kontrolirane rječnike i identifikatore
  • RS za ocjenske radove
  • RS za opis slikovne, audio i video građe, kontrolirane rječnike i identifikatore

Uskoro možete očekivati objavljene upute prilagođene novom načinu upravljanja objektima.

Tags: nadogradnjasamoarhiviranjedabar

40 tisuća objekata u repozitorijima u Dabru

Tue, 07/25/2017 - 11:04

U repozitorijima u Dabru pohranjeno je i objavljeno više od 40.000 digitalnih objekata!

Ova brojka uključuje pohranjene ocjenske radove (završne, diplomske i specijalističke radove te doktorske disertacije i znanstvene magistarske radove), priloge ocjenskim radovima, radove objavljene u časopisima te nove digitalne objekte - umjetničke ocjenske radove - fotografije.

Tags: dabarmilestone

Nagrada EUNIS Elite Award dodijeljena Srcu za izvrsnost u implementaciji informacijskih sustava

Mon, 06/12/2017 - 17:59

Srcu je nagrada EUNIS Elite Award dodijeljena za izvrsnost u implementaciji sustava Dabar - digitalni akademski arhivi i repozitoriji, a temeljem rada DABAR – the national infrastructure for digital repositories skupine autora Draženko Celjak, Zoran Bekić, Marko Cundeković, Ljiljana Jertec, Miroslav Milinović i Alen Zubić.

European University Information Systems (EUNIS) je europska organizacija koja kroz razmjenu iskustva i zajednički rad nastoji doprinijeti naprednoj i učinkovitoj primjeni informacijskih tehnologija u visokom obrazovanju u Europi. Jednom godišnje EUNIS organizira konferenciju namijenjenu osobama odgovornim za informacijske tehnologije na visokim učilištima i istraživačkim ustanovama, a ove godine je konferencija EUNIS 2017 održana u Münsteru od 7. do 9. lipnja 2017. Sustav Dabar je na konferenciji predstavio Draženko Celjak.

EUNIS Elite Award je nagrada za izvrsnost u implementaciji informacijskih sustava, odnosno informacijskih tehnologija u visokom obrazovanju u Europi, a glavna svrha joj je prepoznavanje i promocija najboljih praksi u inovativnoj i napredno primjeni informacijskih tehnologija. Prilikom vrednovanja prijava uzimaju se u obzir sljedeći faktori: konkretan doprinos za ciljanu zajednicu, doprinos u unaprjeđenju učinkovitosti i produktivnosti, inovativnost, maštovitost, suradnja, visoka razina tehnološke integracije te mogućnost prijenosa rješenja na druge organizacije.

Ovo priznanje poticaj je timu Dabra u Srcu i cjelokupnoj zajednici okupljenoj oko Dabra da i dalje nastave predan rad na razvoju, korištenju i promociji Dabra. Više o Dabru možete pročitati na stranicama https://dabar.srce.hr/.

Tags: dabareuniseunis elite award

Osnivanje Radne skupine za istraživačke podatke i Radne skupine za obrazovne sadržaje

Mon, 06/12/2017 - 17:55

U skladu s planom rada Dabra za 2017. godinu, osnivaju se dvije nove radne skupine - Radna skupina za istraživačke podatke i Radna skupina za obrazovne sadržaje.

Pozivaju se zainteresirani za rad u novim skupinama da se jave Koordinacijskom odboru Dabra (dabar-ko@srce.hr) do 02. srpnja 2017.

Tags: radne skupineistraživački podaciobrazovni sadržaji