Dabar

Subscribe to Dabar feed
Updated: 6 hours 19 min ago

Dokumentacija i anonimizacija istraživačkih podataka - novi tečaj o upravljanju istraživačkim podacima

Tue, 08/30/2022 - 09:15

Srce je u suradnji s Hrvatskom zakladom za znanost i Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu izradilo novi online tečaj o upravljanju istraživačkim podacima pod nazivom Dokumentacija i anonimizacija istraživačkih podataka koji je dostupan na portalu obrazovnih programa Srca.

Tečaj je namijenjen istraživačima, profesorima te studentima svih smjerova svih fakulteta koji žele saznati više o izradi Plana upravljanja istraživačkim podacima (PUP) koji je potreban pri prijavi projekata Hrvatske zaklade za znanost, zatim dokumentiranju i opisivanju te anonimizaciji istraživačkih podataka. Također, tečaj je namijenjen i knjižničarima koji pružaju podršku svojim korisnicima u prijavi znanstvenih projekata.

Sadržajno se tečaj sastoji od tri cjeline:

 • izrada Plana upravljanja istraživačkim podacima
 • dokumentiranje istraživačkih podataka
 • anonimizacija istraživačkih podataka.

Svatko može pratiti tečaj te se od polaznika ne zahtijevaju posebna predznanja i vještine, ali ako se žele bolje upoznati s materijom tečaja preporuka je da prvo prođu kroz tečaj Upravljanje istraživačkim podacima koji se nalazi u kategoriji “Platforme, alati i dobre prakse u životnom ciklusu istraživanja“. U toj se kategoriji mogu pronaći sve potrebne informacije i popis trenutno dostupnih tečajeva povezanih s upravljanjem istraživačkim podacima tijekom životnog ciklusa podataka.

Tijekom tečaja polaznici će steći dodatna znanja o procesu izrade i pripreme Plana upravljanja istraživačkim podacima, izradi i važnosti popratne dokumentacije kao što je ReadMe datoteka te različitim procesima provedbe anonimizacije istraživačkih podataka.

Upis i trajanje tečaja nisu vremenski ograničeni te polaznici tečaj mogu pohađati vlastitim tempom. Sve cjeline tečaja istovremeno su otvorene, a polaznici mogu prolaziti kroz sve cjeline tečaja redom ili pregledati samo dijelove tečaja koji ih zanimaju.

Polaznicima koji su tečaj pregledali u cijelosti i prošli sve provjere znanja dodjeljuje se potvrda o završenom tečaju i digitalna značka.

Tečaj je dostupan putem sustava za online tečajeve Srca u kategoriji „Tečajevi o platformama, alatima i dobrim praksama u životnom ciklusu istraživanja“.

Objavljene upute za registraciju v4 sučelja u OpenAIRE-u

Tue, 08/02/2022 - 13:31

Webinar Registracija v4 sučelja u OpenAIRE-u za urednike repozitorija u sustavu Dabar u organizaciji Srca, Instituta Ruđer Bošković i Sveučilišne knjižnice u Splitu održan je 4. srpnja 2022 te je okupio 26 polaznika. Tijekom webinara prikazan je postupak registracije v4 sučelja koje je usklađeno sa smjernicama "OpenAIRE Guidelines for institutional and thematic Repository Managers v4" . Webinar je bio namijenjen urednicima čiji su repozitoriji registrirani u OpenAIRE-u gdje su za vrijeme trajanja webinara mogli uz vodstvo predavačice registrirati v4 sučelje svojih repozitorija u OpenAIRE-u. Postupak registracije nove verzije sučelja mogli su napraviti isključivo urednici čiji su repozitoriji registrirani u OpenAIRE-u.

Webinar je bio povod za izradu i objavu upute za urednike repozitorija čiji su repozitoriji registrirani u OpenAIRE-u kako bi što jednostavnije odradili registraciju v4 sučelja u OpenAIRE-u. Ukoliko repozitorij nije registriran registraciju v4 sučelja nije moguće napraviti. Upute su dostupne na mrežnim stranicama Dabra u odjeljku Kako registrirati v4 sučelje u OpenAIRE-u?.

Molimo urednike repozitorija da odrade registraciju v4 sučelja sukladno objavljenim uputama.

Tags: openairev4 sučeljeregistracija

Omogućen unos cjelovitih časopisa, novina, glasila i brošura

Mon, 06/06/2022 - 14:36

Temeljem povećanog broja korisničkih upita ustanovljeno je da ustanove imaju potrebu unositi cjelovita izdanja svojih publikacija (časopisi, bilteni...) u institucijske repozitorije, stoga je Koordinacijski odbor donio odluku da se omogući unos dodatnih publikacija u okviru postojećeg objekta Ostale vrste dokumentata. 

Dodatne publikacije koje su dodane u objekt Ostale vrste dokumenata su:

 1. Brošura
 2. Glasilo
 3. Časopis
 4. Novine

Ustanovama je ovom implementacijom omogućen unos cjelovitih publikacija iz navedenog popisa koje ustanova izdaje ili je izdavala. Prilikom unosa je i dalje potrebno voditi brigu o tome da se u institucijski repozitorij pohranjuju publikacije u kojima je većina autora tekstova s ustanove te poštivati autorska prava istih.

Podsjećamo da je, osim novododanih publikacija, u okviru objekta Ostale vrsta dokumenata moguće pohraniti sljedeće vrste publikacija i dokumenata:

 • Izvještaj
 • Tehnički izvještaj
 • Interni izvještaj
 • Projektni izvještaj
 • Projektni prijedlog
 • Tehnička dokumentacija
 • Elaborati i studije
 • Plan rada
 • Dokumentarna građa
 • Ostalo
Tags: ostale vrste dokumenatačasopisnovine