scientific master's theses
Utjecaj informacijskih sustava za podršku odlučivanju na uspješnost poslovanja poduzeća

Milena Mrkonjić (2007)
University of Zagreb
Faculty of Economics and Business