Kontakt

Administrator: Ljiljana Jertec, voditeljica usluge Knjižnica Srca, Sektor za podršku korisnicima

E-mail:

Tel: (01) 616 5576, (01) 616 5855