Obavijest o privatnosti

Obavijest o privatnosti za Digitalni repozitorij Srca

Srce posebnu pažnju pridaje zaštiti privatnosti svojih korisnika i njihovih osobnih podataka. Naša politika privatnosti dostupna je na mrežnim stranicama Srca.


Srce (dalje u tekstu: Vlasnik repozitorija) omogućuje pristup usluzi Digitalni repozitorij Srca (dalje u tekstu: Repozitorij) na dva načina; prijavom korisnika u Repozitorij i pristupom sadržaju Repozitorija bez korisničke prijave.

Temeljem legitimnog interesa Vlasnika repozitorija da prikuplja pokazatelje korištenosti Repozitorija te osigura preduvjete za postupanje po zahtjevima iz područja informacijske sigurnosti prikupljaju se sljedeći osobni podaci svih korisnika koji pristupaju Repozitoriju: IP adresa računala s kojeg je pristupljeno Repozitoriju i vrijeme pristupa Repozitoriju. Prikupljeni osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe niti će se prenositi trećim stranama osim u slučaju povrede informacijske sigurnosti u kojem slučaju će navedeni podaci biti dostavljeni nacionalnom CERT-u. Navedeni osobni podaci svih korisnika koji pristupaju Repozitoriju čuvaju se 24 mjeseca od evidentiranog pristupa Repozitoriju.

Prijavom u Repozitorij nastaje korisnički odnos između Vlasnika repozitorija i korisnika koji korisniku omogućuje korištenje personaliziranih funkcionalnosti Repozitorija. Za potrebe omogućavanja korištenja personaliziranih funkcionalnosti Repozitorija prikupljaju se i obrađuju sljedeći osobni podaci korisnika koji se prijavljuju u Repozitorij: ime, prezime, e-mail adresa, AAI@EduHr korisnička oznaka, OIB i naziv ustanove. Prikupljeni osobni podaci korisnika koji se prijavljuju u Repozitorij mogu se koristiti za izradu statističkih prikaza korištenosti Repozitorija te se neće se koristiti u druge svrhe niti će se prenositi trećim stranama. Navedeni osobni podaci korisnika koji se prijavljuju u Repozitorij čuvaju se 36 mjeseci od zadnjeg prijavljivanja korisnika u Repozitorij.

Prilikom korištenja funkcionalnosti Zahtjev za primjerkom dokumenta, prikupljaju se i obrađuju sljedeći osobni podaci korisnika: ime, prezime i e-mail adresa korisnika. Prikupljeni osobni podaci korisnika navedene funkcionalnosti biti će vidljivi urednicima repozitorija u kojem je objekt pohranjen te se mogu koristiti za izradu statističkih prikaza korištenosti Repozitorija. Izuzev navedenog, osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe niti će se prenositi trećim stranama. Navedeni osobni podaci korisnika koji koriste funkcionalnost Zahtjev za primjerkom dokumenta čuvaju se 36 mjeseci od popunjavanja zahtjeva. Prilikom korištenja osobnih podataka za izradu statističkih prikaza i objava pokazatelja korištenosti Repozitorija, podaci će biti prikazivani u anonimiziranom ili zbirnom obliku tako da se više ne mogu povezati s određenim korisnikom.

Korisnici Repozitorija imaju, pod uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, pravo na pristup osobnim podacima koje Vlasnik repozitorija prikuplja, pravo na brisanje (zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na ispravak osobnih podataka ukoliko su oni neispravni ili su izmijenjeni.


Za sva pitanja vezana uz Repozitorij potrebno je obratiti se na adresu [javascript protected email address]. Za pitanja vezana isključivo uz zaštitu osobnih podataka potrebno je obratiti se službeniku za zaštitu podataka na e-mail [javascript protected email address] .


Na prikupljanje i obradu osobnih podataka korisnik ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.