Digitalni repozitorij Srca

Digitalni repozitorij je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom Sveučilišnog računskog centra (Srce).

U repozitorij se pohranjuju magistarski radovi i doktorske disertacije, članci, znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, digitalni obrazovni sadržaji, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa čiji su autori djelatnici Srca.